10 Amalan Ringan Yang Besar Pahala nya

10 Amalan Ringan Yang Besar Pahala nya

  1. Berdzikir Ketika Terbangun Tidur

“(Tiada yang berhak disembah selain Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya, milik Nyalah seluruh kerajaan, milik Nyalah segala pujian dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Segala puji milik Allah, Mahasuci Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah) kemudian dia beristigfar atau berdoa maka akan dikabulkan. Jika dia berwudhu kemudian sholat dua rakaat maka shalatnya diterima” (HR. Bukhari dan Abu Dawud)

  1. Menyebarkan Kalimat Salam

“Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam diantara kalian” (HR. Muslim)

  1. Memperbanyak Beristigfar

“Barangsiapa memperbanyak istigfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka” (HR.Ahmad)

  1. Mengajak Untuk Berbuat Kebaikan

“Barangsiapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, hal tersebut tidak mengurangi akan pahala-pahala mereka sedikitpun dan barangsiapa yang menyeru kepada sebuah kesesatan maka atasnya dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya, hal tersebut tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun” (HR. Muslim)

  1. Berjabat Tangan Ketika Bertemu

“Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan,kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah” (HR.Abu Dawud dan lainnya)

  1. Mengucapkan Doa Setelah Adzan

“Barangsiapa yang mengucapkan setelah mendengar adzan ‘allahumma robbahadzihid da’watit taammah wash sholatil qoo imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah,wab’atshu maqoomammahmuuda alladzi wa’adtah’ Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini (dakwah tauhid), shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammadwasilah (kedudukan yang tinggi) dan juga fadilah (kedudukan lain yang mulia). Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqom (kedudukan) terpuji yang telah Engkau janjikan padanya, maka dia akan mendapatkan syafa’atku kelak” (HR. Bukhari)

  1. Shalat Jumat di Awal Waktu

“Barangsiapa mandi pada hari jumat sebagaimana mandi janabah,lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barangsiapa yang datang pada kesempatan (waktu) kedua maka dia seolah berkurban dengan seekor sapi. Barangsiapa yang datang pada kesempatan (waktu) ketiga maka dia seolah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barangsiapa yang datang pada kesempatan (waktu) keempat maka dia seolah berkurban dengan seekor ayam. Serta barangsiapa yang datang pada kesempatan (waktu) kelima maka dia seolah berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar(untuk memberi khutbah), maka para malaikat turut hadir mendengarkan dzikir-dzikir (khutbah tersebut)” (HR. Bukhari dan Muslim)

  1. Melaksanakan Puasa Arafah

“Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyuro (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu” (HR. Muslim)

  1. Senantiasa Untuk Berbuat Kebaikan

“Allah ta’ala berfirman : Jika hamba-Ku bertekad melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah satu kejelekan tersebut, maka catatlah satu kejelekan tersebut karena-Ku, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Jika ia bertekad melakukan satu kebaikan, maka catatkah baginya sepuluh kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat”(HR. Bukhari dan Muslim)

  1. Banyak Mengingat Allah Ta’ala

“….Laki laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” (QS. Al Ahzab : 35)

Sumber : Buku 30 amalan ringan yang besar pahala nya badan koordinasi masjid toyota