Amanah itu sangat berat.. Tetapi kita tidak diperbolehkan untuk lari darinya

amanah“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS Al-Anfaal 27).

Ayat ini mengaitkan orang-orang beriman dengan amanah atau larangan berkhianat. Bahwa di antara indikator keimanan seseorang adalah sejauh mana dia mampu melaksanakan amanah. Demikian pula sebaliknya bahwa ciri khas orang munafik adalah khianat dan melalaikan amanah-amanahnya. Amanah, dari satu sisi dapat diartikan dengan tugas, dan dari sisi lain diartikan kredibilitas dalam menunaikan tugas.

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya),” (QS Al-Anfaal 20)

Ketika amanah yg dipikul terasa semakin berat dipundak
Ketika kaki semakin lelah untuk melangkah
Ketika duri semakin perih mengiris hati menjadi kepingan luka
Ketika seruan tak lagi didengarkan
Ketika menyaksikan satu persatu sahabat mulai berguguran dijalan dakwah
meninggalkan amanah demi amanah yang tak pernah usai
Hanya untuk kepentingan duniawi

Sahabat…
Jangan pernah lari meninggalkan amanah
Meski duniawi serasa lebih menggiurkan
daripada berlelah-lelah dijalan ini

Jangan pernah lari meninggalkan amanah
Jika iya, maka syurga akan lari dari padamu
Karena syurga hanya utk mereka yg istiqamah

Jangan pernah lari meninggalkan amanah
Karena amanah menuntut pertanggung jawabanmu kelak diakhirat

Sahabat….
Jangan pernah lari meninggalkan amanah
Jika lari, maka kamu termasuk orang-orang yg rugi
Rugi dunia dan akhirat

Amanah adalah perintah dari Allah yang harus ditunaikan dengan benar dan disampaikan kepada ahlinya. Allah Taala berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS An-Nisaa 58)

Amanah yang paling tinggi adalah amanah untuk berbuat adil dalam menetapkan hukum pada kepemimpinan umat. Pahala yang paling tinggi adalah pahala dalam melaksanakan keadilan sebagai pemimpin umat. Begitulah sebaliknya, bahaya yang paling tinggi adalah bahaya melakukan kezhaliman pada saat memimpin umat. Kezhaliman pemimpin akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan total dalam sebuah bangsa. Maka kezhaliman pemimpin merupakan sikap menyia-nyiakan amanah yang paling tinggi.

Hidup adalah pilihan-pilihan. Dan pilihan melaksanakan amanah adalah konsekuensi sebagai manusia, konsekuensi sebagai muslim dan konsekuensi sebagai dai. Oleh karenanya sandaran yang paling baik adalah Allah, teman yang paling baik adalah orang-orang yang shalih dan kelompok yang paling baik adalah jamaah Islam. Maka kuatkan hubungan dengan Allah dan tingkatkan ukhuwah Islamiyah niscaya kita akan sukses melaksanakan amanah itu, sebesar apapun. Marilah kita melaksanakan amanah yang diberikan Allah kepada kita dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Marilah kita melaksanakan amanah yang dibebankan jamaah kepada kita dengan penuh kesabaran dan lapang dada. Marilah kita melaksanakan amanah umat dengan penuh keseriusan dan tanggungjawab. Dan semuanya akan ditanya, siapkah kita ? Jika tidak, maka akan terjadi kehancuran dan kerusakan

Sahabat…
Jangan pernah lari meninggalkan amanah
Jika lari, kamu akan kehilangan satu kesempatan yg sangat berharga
Yaitu perjumpaan dengan-Nya

Sahabat…
Jangan pernah lari meninggalkan amanah
Nanti kau tersandung dosa
Menimbulkan cedera pada imanmu

Sahabat…
Jangan pernah lari meninggalkan amanah
Jangan pernah lari tanpa tujuan dan arah
Teruslah bertahan dijalan ini
Teruslah berjuang dijalan ini

“Amanah akan terasa ringan saat kita mau terbuka dengan pertolongan orang lain dan mau saling bahu-membahu untuk membantu saudaranya yg memerlukan uluran hangat tangan kita”

Teruslah berjuang sampai titik kepayahanmu
Teruslah berjuang hingga syurga Allah menanti diujung pengabdianmu
Dijalan Dakwah Para Pejuang agama Allah

Dirangkum dari berbagai sumber.